Privacy- en cookiebeleid

Derag Perzische Tapijten bv respecteert de privacy van bezoekers van www.derag.nl en www.deragperzischetapijten.nl en draagt er zorg voor dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Cookiebeleid

Derag Perzische tapijten bv  maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren en om bezoekersaantallen te kunnen registreren.  Deze zogenaamde analytische cookies worden gebruikt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Aanvullend hebben wij een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor de optie om de laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook de optie ‘gegevensdelen’ met Google is uitgezet. Verder verklaren wij geen verdere Google-diensten te gebruiken in combinatie met de Google analyticscookies. Aldus voldoen wij aan de eisen van de nieuwe AVR - wetgeving.